नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-२८

विभागिय प्रमुख

प्रशासन शाखा

-सूचना प्रविधि एकाइ

-पुस्तकालय एकाइ

आर्थिक प्रशासन शाखा

नमुना ब्यबस्थापन एकाइ

प्रमाणीकरण महाशाखा (ddgcertification@nbsm.gov.np)

प्रणाली प्रमाणीकरण शाखा (system@nbsm.gov.np)

वस्तु प्रमाणीकरण शाखा (product@nbsm.gov.np)

निरिक्षण तथा बजार अनुगमन शाखा (inspection@nbsm.gov.np)

गुणस्तर निर्धारण तथा  प्रयोगशाला महाशाखा (ddgstandards@nbsm.gov.np)

भौतिक गुणस्तर निर्शारण शाखा (physicalstandards@nbsm.gov.np)

भौतिक प्रयोगशाला शाखा (physicallab@nbsm.gov.np)

रसायनिक तथा अन्य गुणस्तर निर्धारण  शाखा (chemicalstandards@nbsm.gov.np)

टेक्सटायल,लेदर तथा पेपर  प्रयोगशाला शाखा (textilelab@nbsm.gov.np)

रसायन तथा माईक्रो वायोलोजी प्रयोगशाला शाखा (chemicallab@nbsm.gov.np)

बैज्ञानिक नापतौल महाशाखा (ddgmetrology@nbsm.gov.np)

बैज्ञानिक नापतौल शाखा (meterology@nbsm.gov.np)

योजना तथा तालिम शाखा (planning@nbsm.gov.np)

WTOTBT तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा  (wtotbt@nbsm.gov.np)