नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-२८

फोन नं : 021-570810   

 कार्यक्षेत्र:  मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढङ्गा र तेह्रथुम।