नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं.
शिर्षक
प्रकाशित मिति
साइज
1.
इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना 2021-04-26 1.18 MB
Download
2.
नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट 2020-09-14 0.91 MB
Download
3.
Quotation Request Form for System Certification 2020-03-16 0.46 MB
Download
4.
calibration application form 2019-08-13 0.02 MB
Download