नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं.
शिर्षक
प्रकाशित मिति
साइज
1.
NS Quality Award, 2023 आवेदन फारम 2023-12-11 1.33 MB
Download
2.
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ 0.17 MB
Download
3.
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ 0.16 MB
Download
4.
सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि 2017-12-20 0.78 MB
Download