नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

प्रकाशित मिति: 2018-05-18

S.N

                            FILE  TITLE

       DOWNLOAD

  1.

 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित      भएका संस्थाहरुको  सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम)

   Download

 

   2.

 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित   भएका संस्थाहरुको  सुची (फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम)

   Download