नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1 NATIONAL STANDARDIZATION STRATEGY FINAL DRAFT PUBLISHING FOR PUBLIC COMMENT पढ्नुहोस्
2 नेपाल गुणस्तर परिषदकाे १०४ ‌‌ओै वैठकवाट स्वीकृत भएका गुणस्तरहरुकाे विवरण पढ्नुहोस्
3 मिति २०७६/१०/०३ मा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०२ औ बैठकबाट पारित नेपाल गुणस्तरको विवरण पढ्नुहोस्
4 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण पढ्नुहोस्
5 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची पढ्नुहोस्
6 नेपाल गुणस्तरको सूची पढ्नुहोस्
7 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर पढ्नुहोस्
8 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची डाउनलोड
9 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया पढ्नुहोस्