Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2018-07-04 0.00 MB
View Notice
2.
एन एस क्‍वालिटि एवार्ड २०१७ को प्रतिस्पर्दा सम्बन्धि सुचना 2018-02-23 0.12 MB
View Notice