Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N. Title
1 NS-Application-Form View
2 Complaint Form View
3 Appeal Form View
4 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) View
5 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) View
6 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम View
7 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स View
8 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची View
9 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची View
10 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया View
11 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया View
12 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची View
13 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची View
14 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी View